De integrator als rechterhand van een MKB- of KMO ondernemer. En de grootste fouten die gemaakt worden over de invulling van deze rol.

De integrator als rechterhand van een MKB- of KMO ondernemer. En de grootste fouten die gemaakt worden over de invulling van deze rol.

De Integrator. De wie?

Als je de term Integrator kent, denk je meestal als eerste aan een System Integrator (ICT).

In dit artikel neem ik je mee in de wereld van de Integrator als rechterhand van een MKB/KMO-ondernemer.  

De term Integrator in deze hoedanigheid is:

a) Nog weinig bekend en heeft niks te maken met het integreren van automatiseringssystemen.

b) Wel bekend maar er wordt een andere invulling aan de rol gegeven.

De oorsprong...

Wat een Integrator als rechterhand van een MKB/KMO-ondernemer dan wel is en waarom het belangrijk is dat er een goede invulling aan deze rol wordt gegeven, deel ik graag met je.  

De term Integrator is bedacht door Gino Wickman en Mark C. Winters, auteurs van het boek Rocket Fuel dat gaat over de samenwerking tussen een Visionair en een Integrator en de magie die daaruit ontstaat.  

Je kent toch wel de rollen COO, CFO, Manager Operations, Online Business Manager, Sales Manager, General Manager enzovoorts? Deze worden op de een of andere manier vaak op een grote hoop gegooid waardoor de inhoud van de rol een beetje wazig blijft.  

Het is bij de meeste ondernemers niet bekend dat 1 van de rollen van een COO die van integrator is. 


De grootste fouten die gemaakt worden als het gaat om de invulling van de rol van de Integrator als rechterhand van een ondernemer...
  • Een Integrator is geen Manager Operations, Online Business Manager   
  • Een Integrator is geen Sales Manager, marketing manager of facilitair manager.
  • Een Integrator is geen Manager Finance of CFO.
  • Een Integrator is geen (Virtual) Assistant, virtueel professional of projectmanager.  
  • Een Integrator voert nooit taken op operationeel level uit (zoals bijvoorbeeld: agendabeheer, email, facturatie, social media, salespagina’s).  
  • Een Integrator werkt met MKB- en KMO ondernemers. 


Wat is een Integrator dan wel?

Allereerst voor de duidelijkheid de definitie van de ondernemer waar een Integrator over het algemeen mee werkt. Dit zijn MKB- en KMO ondernemers.

MKB staat voor Midden- en Klein bedrijf (Nederland).

KMO staat voor kleine en middelgrote onderneming (België).  

Het gaat hier om bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet tot 50 miljoen.  


Integrator komt van integreren.  

De term Integrator als rechterhand komt van het woord Integreren.  

Elk bedrijf, groot of klein, heeft 3 belangrijkste hoofdtaken:

1. Ervoor zorgen dat er producten of diensten gemaakt worden (Operations).

2. Ervoor zorgen dat deze producten en diensten aan de man gebracht worden én verkocht worden (Marketing & Sales).  

3. Ervoor zorgen dat er facturen gestuurd en betaald worden (Finance).

Een startende ondernemer doet dit vaak lange tijd allemaal zelf. Naarmate een bedrijf groeit worden er zaken uitbesteedt. Bij de overgang naar een MKB-/KMO bedrijf wordt deze uiteindelijk anders ingericht waarbij de belangrijkste hoofdtaken niet meer per definitie door de MKB-/KMO ondernemer, visionair, worden gemanaged maar door managers of teamleiders voor de belangrijkste hoofdtaken.  

In de eerste fase van deze overgang kan het wel zo zijn dat een ondernemer, de visionair, meerdere petten op heeft en dus op meerdere stoelen zit. Er kunnen echter nooit meerdere personen op 1 stoel zitten.  
Dus een visionair kan in de transitiefase ook de pet op hebben van Manager Finance bijvoorbeeld.  

Naarmate het bedrijf groeit wordt een Integrator ingeschakeld. De Integrator integreert de belangrijkste hoofdtaken: Operations, Marketing, Sales & Finance. Dit kan worden uitgebreid met bijv. ICT, HRM, en Klantenservice.  

Leiderschapsteam

De Integrator is de lijm tussen de ondernemer en de managers van de hoofdtaken. Allen samen vormen zij het leiderschapsteam van het bedrijf.  
De Integrator stuurt het leiderschapsteam aan en niet het uitvoerend team zoals de Manager Operations/Online Business Manager, Manager Marketing, -Sales of -Finance. Tenzij de Integrator óók de pet van Online Business Manager/ Manager Operations, -Marketing, -Sales of -Finance op heeft.  Een Integrator is dus onderdeel van het leiderschapsteam en de lijm tussen de MKB-/KMO ondernemer en de rest van het leiderschapsteam.  

De Manager Operations/Online Business Manager, de manager Marketing, Sales en Finance sturen het uitvoerend team aan. Dit kunnen medewerkers in loondienst zijn, maar ook virtuele experts zoals Virtual Assistants, Online Business Experts, Online Business Assistants, Virtueel Professionals met ieder hun eigen specialisme. Deze uitvoerende medewerkers zijn nooit onderdeel van het leiderschapsteam en om die reden dus ook geen Integrator.  

Geen rechterhand maar een rechterarm

Over de hele wereld zijn goede Integrators schaars. Dit omdat deze rol dus vaak verward wordt met een andere rol, waardoor de invulling niet optimaal is en uiteindelijk de focus op het grotere geheel niet gewaarborgd kan worden.  

Ik zie dat meestal terug als ondernemers bij mij komen voor de werving & selectie van een rechterhand in hun MKB- of KMO-bedrijf. Vaak hebben zij al ervaring met werken met medewerkers en ook met het werken met een rechterhand.  

Amerika heeft het grootste aantal Integrators, daarna Canada. In deze landen werkt het grootste gedeelte van de Integrators in loondienst. Een piepklein gedeelte werkte tot begin 2020 als freelancer. Vanaf maart 2020 zijn steeds meer Integrators uit die landen op afstand gaan werken en werd de belangstelling naar freelance Integrator, ook wel fractional Integrator genoemd, groter.  

Goede Integrators hebben een superpower die goed tot zijn recht komt als ze deze rol ook volledig kunnen vervullen. Integrators doen wat Visionairs niet leuk vinden. Zij kunnen wat Visionairs niet kunnen. Laatst vertelde een ondernemer dat zijn Integrator geen rechterhand was maar een hele rechterarm.  

In het boek Nooit meer managen lees je hoe de samenwerking met een integrator er uit kan zien.

Over de schrijver
Angélique is auteur van het boek Nooit meer managen. Als mentor, coach en neuroencoding specialist voor Integrators, COO’s en CEO’s helpt ze hen meer uit het bedrijf én uit hun leven te halen. Share Business Management verzorgt de coaching & begeleiding van Integrators en COO’s bij het vervullen van de integrators-rol als een pro, werving en selectie van Integrators en coaching & begeleiding van DGA/CEO’s.
Reactie plaatsen