The future is fractional hiring - De fractional integrator in opkomst

The future is fractional hiring - De fractional integrator in opkomst

Een van de grootste ondernemers-uitdagingen op persoonlijk vlak is het loskomen van de dagelijkse operatie, las ik in de uitkomsten van de ondernemersmonitor gehouden in het eerste kwartaal van dit jaar. Het onderzoek door NL Groeit is online uitgevoerd onder ondernemers uit hun netwerk waarbij de omvang van de bedrijven is verdeeld in groeifasen.  


Ik geloof dat er in Nederland en België heel veel ondernemers van micro en kleine bedrijven zijn die kampen met deze uitdaging. Enerzijds omdat loslaten 1 van de moeilijkste dingen is en anderzijds omdat veel ondernemers het redelijk traditionele beeld voor ogen hebben. Daarmee bedoel ik dat ze denken dat het aannemen van een fulltime COO als second in command de enige oplossing is. 

 

Werkdruk 

Omdat zij nog niet toe zijn aan het aannemen van een fulltime COO blijven ze veel strategische managementtaken zelf doen. Dat brengt de nodige groeifrustraties met zich mee. In het boek Nooit meer managen staan de tien meest voorkomende groeifrustraties vermeld. Een daarvan is de groei niet kunnen managen. Dit omdat de ondernemer met 2 benen in de operatie staat en opgeslurpt wordt door de dagelijkse beslommeringen. De werkdruk wordt steeds hoger en dat zorgt voor stress wat kan leiden tot een burn-out.  

Het CBS onderzocht onder zelfstandig ondernemers de volgende topics: 

1. Werkdruk 

2. Zelfstandigheid in het werk 

3. Slachtofferschap op het werk 

4. Psychische vermoeidheid 


Werkdruk gaat over heel veel en extra hard werken. 26,3% werkt extra hard, 11,7% is psychisch vermoeid door werk en 12,4% emotioneel uitgeput door werk.  
Bron: CBS Statline  CBS statline


De traditionele oplossing is niet de enige oplossing 

Het runnen van een bedrijf bestaat uit verschillende delen: 

  1. Het strategisch leiden van het bedrijf 
  2. Het strategisch managen van het bedrijf 

Wat als je nog niet toe bent aan het aannemen van een COO maar wel een berg met strategische managementtaken op je bord hebt liggen?  

Wat als je iemand hebt die deze strategische managementtaken van je over kan nemen? Wat als je zelf nooit meer hoeft te managen? 

Integrator 

Een integrator vertaalt de visie van een ondernemer in wat er allemaal moet gebeuren om deze werkelijkheid te laten worden. Een integrator pakt de taken rondom de strategische bedrijfsvoering op. Bij deze taken kun je denken aan het aansturen van een managementteam, focus houden op de strategische doelen voor de korte, middellange en lange termijn, de algehele strategische bedrijfsvoering en het vertalen van de visie van de ondernemer naar de werkelijkheid.  

Het voordeel van werken met een integrator is dat een ondernemer de laatste beetjes strategische managementverantwoordelijkheden kan delegeren en kan gaan doen waar hij of zij goed in is. Een ander voordeel is dat een ondernemer niet alleen een strategische sparringpartner heeft, maar ook iemand die het bedrijf mee runt. 

Samenwerken met een integrator gaat niet alleen om ‘het klaren van de klus’. Samenwerking ligt op een veel dieper level. Op een level van synergie, complementair zijn aan elkaar, wederzijds respect en samen het bedrijf runnen. Je doet het echt samen.  


Fractional hiring 

Het aannemen van een fulltime COO, CMO, CFO is voor veel ondernemers nog niet betaalbaar.  
De oplossing daarvoor is fractional hiring: het inhuren van experts op C-level/C-suite niveau voor het aantal uren dat nodig is.  
In deze tijd kun je voor heel veel taken mensen inhuren. Steeds vaker zie je dat freelance toppers op C-level worden ingehuurd. In de VS wordt dit al langer gezien als de toekomst van werving.  


Fractional integrator 

Het inhuren van een fractional integrator als second in command kan een oplossing zijn voor de MKB-ondernemer die nog niet toe is aan het fulltime inhuren van een COO.  

Een fractional integrator is niet een consultant of adviseur die vanaf de zijlijn meekijkt en een mening of advies geeft. Een fractional integrator werkt in het bedrijf en is nauw betrokken, niet iemand die alleen op zondag het vlees komt snijden en weinig thuis is. Aan de hand van onderstaande tabel laat ik je zien wat de verschillen zijn:  

Fractional integrator overzicht

Een fractional integrator heeft een aantal specifieke taken waarbij gewerkt wordt met een bepaalde manier om een bedrijf te laten groeien, het leiderschapsteam aan te sturen en focus te houden op de lange-, middellange en korte termijn. Een fractional integrator haalt de strategische managementtaken van het bord van een ondernemer af.  

Een fractional integrator profileert zich niet als consultant of adviseur. Dit omdat een fractional integrator IN het bedrijf werkt en het leiderschapsteam aanstuurt.  
Zelf heb ik jaren gewerkt als fractional integrator gecombineerd op afstand en op locatie. Dat was in de tijd dat Het Nieuwe Werken net in opkomst was. Is fractional hiring dan nieuw? Nee, maar net zoals thema’s als Het Nieuwe Werken & Remote werken heeft ook fractional hiring tijd nodig. Dit omdat we vaak vastgeroest zitten in traditionele gedachten. In 2023 verscheen het eerste Nederlands artikel van MT Sprout over fractional hiring, maar het topic was al eerder 'booming' op internet. 

Bij de opkomst van Nieuwe Werken was op afstand werken nog een beetje een taboe. Tijdens de pandemie in 2020 was men genoodzaakt om remote te werken en nu is het de normaalste zaak van de wereld. Zo ook straks met fractional hiring en het inhuren van een fractional integrator.  


Te snel aannemen van een COO 

Soms wordt een COO te snel aangenomen. Volgens business consultant Cameron Herold, ook wel de ‘CEO Whisperer' genoemd, heeft een COO vijf rollen. Een van die rollen is integrator. Herold geeft ook aan dat de rol van een ‘second in command’ mede wordt bepaald door de grootte van een bedrijf. In bedrijven tot vijftig medewerkers is de integrator eerder de rechterhand van een CEO dan een COO, zo stelt Herold.  

Het inhuren van een fractional integrator kan een mooie opstap zijn naar het uiteindelijk zoeken, vinden en werken met een full time COO.  


Werk je al met een COO of ben jij de COO in een MKB-bedrijf? Doe de gratis integrator check om te kijken in hoeverre de integrators-rol wordt gepakt.Voor veel COO's is de integrators-rol nog onbekend. 

Ben jij op zoek naar een integrator? Lees hier hoe wij jou daarbij kunnen helpen.

  

        Return on investment       

 Als je nog nooit met een fractional integrator gewerkt hebt, kun je denken dat een samenwerking duur is. Dit is een misvatting! Een integrator levert geld op. Iemand die geld oplevert, wil je niet kwijt.  

Ondernemers die met een integrator werken, zien al snel wat deze samenwerking nog meer oplevert. Naast nooit meer te hoeven managen, meer omzet en lagere kosten, omschrijft het boek Nooit meer managen de return on investment waarmee de kostenpost integrator ruimschoots wordt gecompenseerd. In dit boek lees je hoe de samenwerking tussen een ondernemer en een fractional integrator eruit kan zien.  


Is samenwerken met of als fractional integrator iets voor jou? 

Over de schrijver
Angélique is auteur van het boek Nooit meer managen. Als mentor, coach en neuroencoding specialist voor Integrators, COO’s en CEO’s helpt ze hen meer uit het bedrijf én uit hun leven te halen.Share Business Management verzorgt de coaching & begeleiding van Integrators en COO’s bij het vervullen van de integrators-rol als een pro, werving en selectie van Integrators en coaching & begeleiding van DGA/CEO’s.
Reactie plaatsen