De Integrator als rechterarm van een CEO

Integrator als rechterarm van een CEO. Deze term is misschien dan wel nieuw in Nederland, maar de taken die deze rol omvat zouden zeker niet nieuw moeten zijn.  

Ik zie een integrator als de enige die het laatste beetje managementtaken – dat niet te delegeren is naar andere managers – van het bord van de DGA/CEO kan halen. Een integrator is iemand die het leiderschapsteam aanstuurt, ervoor zorgt dat de verschillende onderdelen binnen het bedrijf niet langs elkaar heen werken en laserfocus houdt op zowel de korte termijndoelen als op de strategische lange termijndoelen. Dit zodat de visie van de DGA/CEO niet vertroebelt, maar vertaald wordt naar wie wat wanneer en hoe moet doen om van die visie werkelijkheid te maken. 


1 van de rollen van een COO is die van integrator. 

De rol van de integrator kan deels vergeleken worden met die van Chief Operating Officer (COO) ofwel de operationeel directeur. Volgens business consultant Cameron Herold, ook wel de ‘CEO 'Whisperer' genoemd, heeft een COO vijf rollen1. Een van die rollen is integrator zoals omschreven door Gino Wickman2. Herold geeft ook aan dat de rol van een ‘second in command' mede wordt bepaald door de grootte van een bedrijf. In bedrijven tot vijftig medewerkers is de integrator eerder de rechterhand van een CEO dan een COO, zo stelt Herold.  
 Veel CEO's en COO's werken samen maar weten niet dat 1 van de rollen van een COO die van integrator is en wat deze rol dan precies inhoudt. Terwijl als deze rol omarmd wordt het juist voor duurzame groei gaat zorgen. 


Wat als je nog niet toe bent aan een COO? 

Ook als een CEO nog niet toe is aan een COO, is het mogelijk de strategische managementtaken over te dragen aan een integrator. Dit kan zelfs op freelancebasis. In mijn boek Nooit meer managen vertel ik over de verschillende mogelijkheden van samenwerken op freelancebasis. Een integrator werkt in bedrijven met doorgaans 10 tot maximaal 250 medewerkers.  


Wat doet een integrator dan? 

Een integrator stuurt niet alleen het leiderschapsteam aan maar houdt ook de leden verantwoordelijk voor hun taken, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat vanuit de visie de dingen gedaan worden die noodzakelijk zijn om de doelen te behalen. Daarnaast meet een integrator wekelijks de juiste data, zorgt dat de processen op orde zijn, ook de strategische processen, zorgt dat er geen ellenlange meetings worden gehouden maar meetings waarin snel weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen en zorgt ervoor dat er altijd laserfocus is op de doelen, ook de lange termijndoelen.


Wat is het resultaat daarvan?

  • Alle neuzen staan dezelfde kant op en blijven dezelfde kant op staan.   
  • Er ontstaat optimale samenwerking. 
  • Processen staan strak en zijn duidelijk zijn voor iedereen. 
  • Issues worden voor eens en altijd opgelost in plaats van dat er pleisters worden geplakt. 
  • De CEO kan weer AAN het bedrijf werken zonder constant met 1 been in de operatie hoeven te staan en zonder het leiderschapsteam zelf te moeten aansturen.   

Maar nog belangrijker: het is de taak van de integrator om bezig te zijn met strategisch management zodat de focus op de lange termijnvisie niet uit het oog wordt verloren. Vaak wordt in een bedrijf alleen het operationeel management opgepakt waardoor de lange termijn doelen nooit of met allerlei hobbels en bobbels gehaald worden.  


Groeien naar integrator.

Binnenkort start weer een nieuwe ronde van onze Integrator Excellence® Accelerator en van onze COO Excellence® Accelerator. Hierin leer je hoe je de integratorsrol pakt en wat daar allemaal voor nodig is. Meer informatie hierover is te vinden op: www.sharebusinessmanagement.nl/integrator  


Omarm de integratorsrol binnen het bedrijf. 

Los van of er binnen een bedrijf met een COO of met een integrator gewerkt wordt of misschien nog met geen van beiden, de integratorsrol mag bloedserieus worden genomen als het gaat om een bedrijf duurzaam verder te laten groeien. Als er niemand is die het bedrijf strategisch kan managen, gaat dit niet gebeuren.  1 Herold, Cameron, 2023, The second in command, unleash the power of your COO 
2 Wickman, Gino, 2011, Traction, Get a grip on your business 

Over de schrijver
Angélique is auteur van het boek Nooit meer managen. Als mentor, coach en neuroencoding specialist voor Integrators, COO’s en CEO’s helpt ze hen meer uit het bedrijf én uit hun leven te halen.Share Business Management verzorgt de coaching & begeleiding van Integrators en COO’s bij het vervullen van de integrators-rol als een pro, werving en selectie van Integrators en coaching & begeleiding van DGA/CEO’s.
Reactie plaatsen